A S P E L U N D T U N E T   5

1/10

ASPELUNDVEIEN - Boligprosjekt i Askim

Aspelundveien består av et boligtun med totalt 22 boliger som er fordelt på 4 rekkehusav ulik størrelse. Rekkehusene er plassert slik at boligene oppleves som delvis private til tross for at de tilhører et større bofellesskap. Husene skaper en situasjon med gode uteområder, og rammer inn en felles bakgård / uteareal sentralt på tomten.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: Aspelundveien 5 AS

Byggherre: Metacon AS

Areal: 2592 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2019 - Ferdigstillelse høst 2020

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN