C O O P   S O R T L A N D

Utvikling av ny butikk og forretningsbygg for Sortland Handelseiendom AS. 

Odin Prosjektering bistår som ansvarlig søkere, arkitekter og koordinerer alle aktører sammen. 

Prosjektet består av 2 butikklokaler, for både Coop Xtra og Xtra Bygg. 

Oppstart av arbeidene Q4 2016.

Byggetid: ca. 10mnd

Byggherre: Sortland Handelseiendom AS

Areal: 6 000m²

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN