F I N N S N E S   H A N D E L S P A R K 

Finnsnes Handelspark AS er et forretningsbygg på ca. 5500m² som er bygget som et tilbygg til eksisterende bygningsmasse på ca. 1000m². Det er det gamle TIRB bygget i Finnsnes sentrum som er tilbygget og oppgradert.

 

Biltema, Kiwi og Europris er blant leietakerne. I eksisterende bygningsmasse er det blant annet Peppes Pizza nye leietakere.

Odin Gruppen AS var med på utviklingen av eiendommen og sto for byggeledelse av prosjektet.

Odin Prosjektering AS var ansvarlig søker, utførte regulering og var arkitekt og brannprosjekterende for prosjektet. 

 

Oppstart av arbeidene Q4 2014. Ferdigstilt sept. 2015

Byggetid: ca. 11mnd

Byggherre: Finnsnes Handelspark AS

Areal: 5 500m²

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN