H Å N D T V E R K S V E I E N  2

 

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver er Sameiet Håndverk & industribygg AS

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN