T U N E V E I E N  8 9 

 

TUNEVEIEN 89 - Næringsbygg i Sarpsborg

 

Tuneveien 89 består av 1 tilbygg med 2 store leietakere. Dette er et bygg hvor ulike geometriske former møtes og skaper nye og spennende overganger. Samspillet mellom trekledningen satt opp mot fasaplatene i mørk grå og hvit skaper en fin balanse og dynamikk i fasadelivet. Bygget er totalt over 3 plan, hvor tilbygget har kun 2 etasjer.​

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Arkitektprosjektering

  • Ansvarlig søker

Tiltakshaver: Sørlie Bygg AS

Byggherre: ABE Eiendom AS

Areal: 3000 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2018 - Ferdigstilt vår 2019

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN