Odin_Mysen_Eksteriør_Miljo_01_v2.3Destat
N O R D R E   M Y S E N

 

NORDRE MYSEN - Boligprosjekt i Mysen til salgs på https://nordremysen.no/

Nordre Mysen består av 3 bygg med totalt 42 boenheter. Byggene er unike hvor de er utformet ulikt både med tanke på størrelse og form. Byggene trappes ned fra øst mot vest for å skape gode solforhold. Prosjektet er plassert like ved et vann som ligger sør for prosjektet, som skaper gode uteareler uten bygg i forkant som hindrer gode solforhold i sør. Se egen nettside for prosjektet: www.nordremysen.no

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: Odin Gruppen AS

Areal: 4257 m2

Byggherre: Nordre Mysen AS

Tidsperiode: Oppstart vår 2020 - Ferdigstillelse høst 2022

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN