Ø K S N E S  H A N D E L S P A R K

 

ØKSNES HANDELSPARK - Næringsbygg på Myhre

Øksnes Handelspark består av 1 større bygg med 4 store leietakere. Bygget består derfor av fire næringslokaler med et felles inngangsparti hvor fine detaljer kommer til utspill. Bygget har et stort parkeringsareal tilknyttet næringslokalene.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: COOP NORGE AS

Byggherre: Øksnes Handelspark AS

Areal: 6000 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2019 - Ferdigstilt vinter 2019

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN