FAGOMRÅDER OG TJENESTER

- Arkitekturprosjektering

- Planarbeid, som reguleringsplaner

- Ansvarlig søkere 

- Konstuksjonsikkerhet

- Bygningsingeniører

- Prosjektledelse

- BIM-teknikere

- Byggherreoppfølgning

- Branningeniører

- Brannkonsept og strategi

- Bygningsfysikk

- Uavhengig kontroll

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN