Ø R N E S   B O L I  G -   O G   N Æ R I N G S B Y G G

ØRNESFJÆRA- Næringsbygg med boliger i Meløy Kommune

Ny Coop forretning i Meløy kommune på 1500 m2 samt næringsarealer på til sammen 5630 m2. Det er boliger i overliggende etasher fordelt fra 2.-4. etasje med et totalt bruksareal på 2040 m2. Bygget ligger plassert helt ved vannkanten og har en unik utsikt. Taket på næringsdelen er utformet som uteareal tilknyttet boligdelen.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Ansvarlig søker

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: Ørnes Handelseiendom AS

Areal: 7670 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2017 - Ikke realisert foreløpig

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN