R U G D E V E I E N   2
  • Black Facebook Icon

RUGDEVEIEN - Boligprosjekt på Mysen

Moderne leilighetsbygg flott plassert i Opsahlåsen i Mysen. Leilighetene har fantastisk panorama utsikt fra takterrassene til markterrassene. Rugdeveien består av 3 bygg med totalt 29 boenheter. Byggene er relativt identiske plassert over et større, felles garasjeanlegg. Garasjeanlegget er bygget under bakker og sørger for en flat tomt. Byggene er utført med romslige leiligheter, kledd i murpuss og tre.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Ansvarlig søker

Tiltakshaver: Odin Gruppen AS

Areal: 3060 m2

Byggherre: Rugdeveien 2 AS

Tidsperiode: Oppstart vår 2018 - Ferdigstilt høst 2019

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN