S J Ø G A T A    P A N O R A M A

 

SJØGATA PANORAMA - Boligprosjekt i Finnsnes

Sjøgata Panorama består av 3 bygg med totalt 22 boenheter. Byggene har 3 etasjer med fokus på gode planløsninger og utsikt utover det vakre landskapet. Boenhetene kommer i ulike størrelser. Prosjketets 3 bygninger former et felles uteareal i sør med gode solforhold.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektprosjektering

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: Himalaya AS

Byggherre: Himalaya AS

Areal: 2190 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2020 - Ferdigstillelse høst 2021

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN