S T O K M A R K N E S

STOKMARKNES - COOP Næringsbygg i Hadsel kommune

Ny Coop forretning i Hadsel kommune på ca. 1500 m2. Uregulert tomt som ble regulert på 6 måneder. Bygget ligger fint til ved vannkanten, og har et stort parkeringsareal som er tilknyttet næringsbygget. Prosjektet er utviklet i samarbeid med COOP sine retningslinjer.

Odin Prosjektering AS bistod med:

  • Prosjektledelse

  • Reguleringsarbeid

  • Arkitektur prosjektering 

  • Brannprosjektering

Tiltakshaver: Stokmarknes Handelseiendom AS

Areal: 1500 m2

Tidsperiode: Oppstart vår 2017 - Ferdigstilt høst 2019

© 2020 Odin Gruppen AS -

Varsler - 36ODIN