Kongens gate

Odin Gruppen AS kjøpte eiendommen i 2020, som til tross for sin gode beliggenhet lenge hadde ligget med uforløst potensial. Vi utviklet et nytt konsept som tok høyde for alle utfordringer, blant annet med vernet bebyggelse. Nå har eiendommen blitt tilført 21 nye hybler, 32 leiligheter og 1680 m2 nye butikklokaler til COOP.

Info

Byggeår:
2021–2023


Totalareal:
Ca. 5000 m²

Byggherre:
KG27 Holding AS


Brutto omsetning:
310 millioner

Samarbeidspartnere

Vitreo:
Søk, ARK, RIBr og prosjektledelse


Karl Knudsen AS:
RIB

Dr. Techn. Olav Olsen:
Geoteknisk rådgivning

Sweco Norge AS:
Tekniske fag

Relaterte prosjekter