Arkitekt og partner

Peter Pontecorvo

peter@vitreo.no / +47 980 27 095 / LinkedIn

Peter Pontecorvo har mangeårig bakgrunn som teknisk tegner, og er en sterk kreativ, problemløser. Det gjør han i stand til å levere mange bra løsninger på kort tid, som fungerer praktisk, estetisk og økonomisk. Pontecorvo var en av de første ansatte, og ble partner i Odin Gruppen i 2022. Til daglig jobber han som arkitekt i Vitreo.

Hvorfor ønsket du å gå inn i Odin Gruppen?

- Jeg hadde jobbet 10 år med prosjektering, og er nok mer industriell av meg enn hard estetiker, så det er vel gode gamle “søke nye utfordringer”. I denne sammenhengen ser jeg meg som et slags virusprogram, som handler om at arkitektur er mer enn et excel ark. Det er ikke bare tall. I prosjektene prøver jeg å hamre gjennom kvaliteter som vektlegger følelser og opplevelse.

En problemstilling som opptar meg mye er å finne grensen for hva som er en ren kostnad, og hva som er en investering i verdi og kvalitet. Jeg jobber for å skape større muligheter enn det bare et regneark kan vise.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Egentlig startet jeg som arkitekt i Vitreo i 2015, som den gang het Odin Prosjektering. Etterhvert grep jeg muligheten til å få kjøpe meg inn. Jeg fikk prøve meg som prosjektleder. Det å ha to hatter, både arkitekt og prosjektleder, var gøy. Det fungerte godt, og jeg digget den kombinasjonen. Så i 2022 gikk jeg inn i rollen som partner i Odin Gruppen. Det var vel en blanding av nysgjerrighet og nødvendighet som gjorde at det ble sånn.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Vi er en sammensatt gruppe, som har en praktisk tilnærming og forstår hverandre godt. Du har de rent finanselle med Pål Berg og Stein Inge Leirbekk. Og så er det resten av oss som ivaretar ariktektur og det byggtekniske. Sammen er vi pådriverne, det regulative, pengesekkene, kundekontakten, det praktiske og ingeniørmessige, det estetiske og det tekniske. Vi utgjør den litt utypiske synergien som tør å tenke annerledes.

Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Jeg tenker litt annerledes enn “blårussen”, og er med i tidlig fase av nye prosjekter. Mens Stein Inge vurderer hva som er gjennomførbart i kroner og øre, passer jeg på at det vi bygger er noe folk vil ha. Jeg har så mange års erfaring nå, at jeg kan se ganske raskt hva som vil fungere og hva som er den beste løsningen.

Som arkitekt er jeg opptatt av å jobbe ut i fra premissene for eiendommen, betalingsevne hos kunde, logistikk, tekniske forutsetninger til eiendommen eller tomten. Det er alltid en fare for at arkitekter tenker for snevert i forhold til areal, eller tegner seg bort estetisk.

Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

- Først og fremst fordi vi leverer. Vi tar hele verdikjeden, fra reguleringsplan til julemiddag i ny spisestue. Vi har gjentatte samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, og har mange løp i mange faser og sparrer godt med de fleste. Det at vi går bredt ut kan være både en styrke og svakhet, men helt klart en styrke hvis man er våken og ikke går andre direkte i næringa. Vi blir ikke skremt av utfordringer som blir kastet på oss. For oss er det som regel nytt og spennende, noe som har bidratt til god vekst.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- En av våre styrker er at vi løser problemer andre ikke klarer å løse. Vi ser muligheter der andre ser problemer, uten at vi på noen måte er gærninger når det gjelder å ta risiko. Andre større selskaper tar ting som er trygge og gode prosjekter, mens vi kan gå for de som ikke tilsynelatende er økonomisk bærekraftige, men så klarer vi å skape verdi likevel.

Akkurat som de store konsulentselskapene dekker vi de fleste fagområdene i eget hus, men fordi vi er mindre er det mindre byråkrati og hierarki. Mens andre kan bruke månedsvis på å screene et bygg eller en tomt, kan vi få svarene fort og komme raskere i mål. Når andre har sendt ut forespørsel til arkitekt har vi allerede et konsept. Det betyr at utviklingskostnadene våre er en brøkdel av andre, og at vi kan ta beslutninger effektivt.

Så selv om andre har mer kapital enn oss, får vi likevel utrettet mye. Vi har gjort det til vår fordel å ta fatt på en del utypiske case, og fått til suksess i caser som andre har lagt på is.

Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- Vi i Odin Gruppen er veldig glad i utfordinger. I stedet for å kjempe om plankeprosjekter, hvor det er mange om beinet, leter vi etter muligheter andre ikke har sett. Der treffer vi ofte blink. Vi går etter ting som det er mulig å tjene penger på, som gir grunnlag for videre drift og utvikling. Vi opplever ofte at tomter som andre vurderer som ferdig utviklet fortsatt har et betydelig restpotensial, som vi kan ta ut gjennom å se løsninger og skape tillegg.

Dette gir masse merverdi til eiendommen. Det kan for eksempel være å ta opp forhandlinger som har strandet med tidligere eiere, der en ny avtale kan åpne for nye muligheter. Eller at en arkitekt har tegnet seg bort, økonomisk eller arealmessig. Da kan vi gå inn med ingeniører og arkitekter og rydde opp. Det å jobbe med ting flere ganger er nøkkelen.

Det er litt slik at prosjekter som er utviklet feil fra før, er en mulighet for oss. Vi søker løsninger sammen med gamle eiere, kommune, politikere og så videre. Vi har alltid noen i gruppen som har kunnskap eller motivasjon, som vet hva som skal til.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Først og fremst, Nordre Mysen. Det er et spennende case, fra regulering til produksjon av småhusbebyggelse. Det er et prosjekt hvor både Odin Gruppen, Vitreo og entreprenør har jobbet godt sammen. Alle bygg ble solgt før oppstart. Vi la inn en rekke kvaliteter i prosjektet, og de som bor der nå elsker det.

Det er bygget på en visjon. Det kunne vært bygget rimeligere, om vi kun hadde tenkt kostnader i et regneark. Men kvaliteter i fasadene, ute- og inneområdene har gitt bedre salg og økt lønnsomhet. I dette prosjektet satt vi på skuldrene til entreprenøren hele veien, som hadde et stort og smittende engasjement.

Et annet eksempel var et hotell. En annen arkitekt hadde gått seg bort i et premiss fra kommunen, han hadde hengt seg opp i “det ene”, og det gikk ikke. Vitreo tok en annen tilnærming og bygde innenfra ut, ut fra premissene som faktisk lå til grunn. Det viser at vi er pragmatikere.

Ellers er jeg spesielt glad i strandede eller dødsdømte prosjekt, der vi kan finne løsninger som gir nytt liv estetisk og økonomisk. Ofte er det små grep som skal til, som steinuttak og massebalanse på eiendommen. Når bankene står og sier vær snill, da blir vi veldig interessert. Jeg elsker problemløsning!

Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Vår videre suksess ligger i en kontinuerlig utvikling av måten vi tenker på. Vi er opptatt av å bygge ting som står seg over tid, som har varighet, teknisk og estetisk. Vi jobber for å få til transformasjonsprosjekter, som er bærekraftige.


ØNSKER DU Å SNAKKE MED PETER?

Ta kontakt på peter@vitreo.no eller 980 27 095

Portrett av peter