Arkitekt og partner

Peter Pontecorvo

peter@vitreo.no / +47 980 27 095 / LinkedIn

Peter Pontecorvo har mangeårig bakgrunn som arkitekt, og er en sterk kreativ problemløser. Dette gjør ham i stand til å levere gode løsninger på kort tid, som fungerer både praktisk, estetisk og økonomisk. Til daglig jobber Pontecorvo som arkitekt i Vitreo, der han var blant de første ansatte. I 2022 ble han partner i Odin Gruppen.

opp.HvA TILFØRER DU Odin Gruppen?

- Jeg hadde jobbet 10 år med prosjektering, og er nok mer industriell av meg enn hard estetiker, så det er vel gode gamle “søke nye utfordringer”. I denne sammenhengen ser jeg meg selv som en kommersiell arkitekt med fokus på både tall og det estetiske.

I prosjektene jobber jeg med å innføre kvaliteter som vektlegger følelser, bærekraft og opplevelser. En problemstilling som opptar meg mye er å finne skjæringspunktet mellom kvaliteter og investeringsbehov.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Jeg startet som arkitekt i Vitreo i 2014. I 2018 ble jeg invitert med som medeier i Vitreo. Eierskapet er senere blitt løftet til Odin Gruppen. Jeg har også jobbet som prosjektleder, noe som har gitt meg mye erfaring med å se prosjekter fra to sider samtidig.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Vi er en sammensatt gruppe, som har en praktisk tilnærming og forstår hverandre godt. Du har de med finansiell kompetanse i Pål Berg og Stein Inge Leirbekk. Resten av oss ivaretar arkitektur, kommersialisering og det byggtekniske. Sammen er vi pådrivere, og har sterk gjennomføringskraft samtidig som vi ivaretar kundenes interesser.

Til å være så få mennesker som vi er, har vi en heldekkende miks av kompetanse som dekker hele eiendomsmarkedet.

Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Jeg passer på at det vi bygger er noe folk vil ha og tenker litt annerledes enn “blårussen”, som har det finansielle perspektivet. Etter mange års erfaring ser jeg raskt hvilke løsninger som vil fungere, både med tanke på salg og offentlig saksbehandling.

Som arkitekt er jeg opptatt av å jobbe ut i fra premissene for eiendommen, kundens ønsker og logistikk. Jeg legger alltid tomtens premisser til grunn, og tegner prosjektet innenfra og ut.

Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

- Først og fremst fordi vi leverer. Vi løser hele verdikjeden, fra reguleringsplan til ferdig bygg. Vi har tilbakevendende kunder og samarbeidspartnere, og sparrer godt med de fleste. Vi har stor bredde i hva slags jobber vi kan ta på oss, og har gjennomført prosjekter med suksess der andre har måttet gi tapt.

Vi løser hele verdikjeden, fra reguleringsplan til ferdig bygg.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- En av våre styrker er at vi løser problemer andre ikke klarer å løse. Vi ser muligheter der andre ser problemer, uten at vi på noen måte tar unødvendig risiko. Vi klarer å skape verdi i prosjekter som tilsynelatende kan virke mindre lønnsomme.

Vi dekker de fleste fagområdene i eget hus, med lite internt hierarki og byråkrati. Vi kan raskt vurdere et bygg eller en tomt, få svarene fort og dermed komme raskere i mål. Det betyr at utviklingskostnadene våre er lave, og at vi kan ta beslutninger effektivt i eget hus. På denne måten får vi utrettet mye med de midlene vi har til rådighet.

Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- Vi i Odin Gruppen er veldig glad i utfordringer. Vi opplever ofte at tomter som andre vurderer som ferdig utviklet fortsatt har et betydelig restpotensial, som vi kan ta ut gjennom å se løsninger og skape tillegg. Vi søker løsninger sammen med eiere, kommune og politikere.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Først og fremst, Nordre Mysen. Det er et spennende arbeid, fra regulering til produksjon av småhusbebyggelse. Det er et prosjekt hvor både Odin Gruppen, Vitreo og entreprenør har jobbet godt sammen. Alle leiligheter ble solgt før byggestart. Vi la inn en rekke kvaliteter i prosjektet som bidro til høyere attraktivitet.

Nordre Mysen er bygget på en visjon. Det kunne vært bygget rimeligere, om vi kun hadde tenkt kostnader i et regneark. Men kvaliteter i fasadene, ute- og inneområdene har gitt bedre salg og økt lønnsomhet. I dette prosjektet hadde vi tett samspill med entreprenøren hele veien, noe som bidro til et stort og smittende engasjement.

Jeg spesielt glad i å finne lønnsomhet i prosjekter der andre har stoppet opp.

Ellers er jeg spesielt glad i å finne lønnsomhet i prosjekter der andre har stoppet opp, der vi kan finne løsninger som gir nytt liv estetisk og økonomisk. Ofte er det små grep som skal til, og jeg elsker problemløsning!

Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Vi er opptatt av å bygge ting som står seg over tid, som har varighet, teknisk og estetisk. Jeg er sikker på at nøkkelen videre ligger i transformasjon og gjenbruk.


ØNSKER DU Å SNAKKE MED PETER?

Ta kontakt på peter@vitreo.no eller 980 27 095

Portrett av peter