Partner og utvikler

Erik Tvindesæter

erik@odin1.no / 451 81 820 / LinkedIn

Før Erik Tvindesæter startet opp i eiendomsbransjen ved årtusenskiftet var han linjemontør, fengselsbetjent og gründer av en pizzarestaurant. Tvindesæter etablerte Odin Gruppen i 2010, etter mange års erfaring med utvikling av næringseiendom. Han er en visjonær gjennomfører og menneskekjenner, med helikopterlappen.

Hvorfor startet dere Odin Gruppen?

- I begynnelsen av 2000-tallet reiste jeg land og strand rundt og kjøpte tomter, som jeg regulerte og bygde butikker på. Blant annet jobbet jeg mye med Europris og Norgesgruppen tidlig. Jeg leide meg også ut som utvikler i boligdelen til et selskap i Sarpsborg. I 2004 fikk jeg tak i en tomt på Mysen. Jeg tok kontakt med Europris for å høre om de var interesserte. Det var de, så da bygde jeg den første konseptbutikken deres der. Det var et konsept på over 1000 m2, som vi senere har bygget mange andre steder i Norge. Dette gode kundeforholdet tok vi med inn i Odin Gruppen, da vi startet selskapet i 2010. For oss skulle Odin Gruppen være en plattform for helhetlig utvikling av næringseiendom. I dag jobber vi også med boligprosjekter.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Jeg tror kanskje frøet til å ville bygge ting ble sådd allerede før jeg tjente verneplikten, da jeg tok et kurs som teknisk tegner og jobbet en kort periode for en boligutvikler.

Det er en erfaring jeg har hatt mye nytte av opp gjennom. For min del begynte det hele med at jeg kjøpte en seksmannsbolig for utleie i 1997, som senere ble solgt. Dette var samtidig som jeg jobbet i fengselsvesenet og drev pizzarestaurant.

Det var først litt senere at jeg satset for fullt på eiendom. Broren min og jeg grunnla Odin Gruppen for å kunne drive med eiendomsutvikling på den måten vi mener er mest hensiktsmessig.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Ja, vi er forskjellige, og har ulik bakgrunn og kompetanse. Vi utfyller hverandre godt, og det tror jeg er veldig sunt. Jeg jobber ofte mye i tidlig fase, opp mot ordfører, ledelse og den politiske ledelsen i de kommunene vi jobber med. Jeg er en praktisk gjennomfører, som får ting til å skje. Og så har du Pål Henrik som er en dyktig strateg og flink på de tingene jeg ikke er flink på. Stein Inge er finansmannen vår som håndterer de store komplekse regnearkene og budsjetter og alt som skal til. Ivar er petimeteren som passer på fakturaer og papirer, og sørger for at ting flyter greit.

Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Min styrke er å se løsningene og gjennomføringsevne. Og så er det dette med kommunikasjon, jeg tar kontakt og snakker med alle med respekt, uansett om jeg snakker med Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Dette har jeg med meg fra tiden i fengselsvesenet. Vi mennesker er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt i livet og havner på forskjellige hyller. Noen går det bra med, andre går det ikke så bra med, og det er mye tilfeldigheter.

Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

- Vi tror vi er raske på å omstille oss, er enkle å ha med å gjøre, og er løsningsorienterte. Det vil si, vi ser løsninger i stedet for problemer. Det er egentlig så enkelt, og så har vi et stort nettverk i hele Norge.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- Som eiendomsutviklingsselskap skiller vi oss med å ha egne konsulenter i eget hus, og at vi har korte veier og raske avklaringer, i forhold både til reguleringsform og hvordan prosjektet skal gjennomføres. Når vi setter oss ved bordet for å finne ut om et prosjekt er gjennomførbart, så setter vi oss ned med arealplanlegger, ingeniør og arkitekt i samme møte og får raske avklaringer med en gang for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Vi slipper å løpe fra kontor til kontor for å få svar. Det er sånn vi alltid har gjort det, og det kommer vi til å fortsette med.

Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- Når vi skal sette i gang begynner jeg alltid på toppen. Jeg tar kontakt med ordfører når det gjelder større prosjekter. De kjenner kommunene sine veldig godt, og vet hvordan vi bør gå fram. Vi har et veldig godt nettverk, og får de rette beslutningstakerne i tale. Da kan ting skje så raskt som mulig, og med et godt resultat. Men det er klart forskjellige kulturer rundt om i forskjellige kommuner, som påvirker arbeidet vårt.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Personlig er jeg veldig stolt av Trøgstad Sparebank som jeg tok over i rundt 2001. Da hadde prosjektet stoppet opp fordi det var altfor dyrt, og de fikk ikke lov til å bygge det av forskjellige grunner. Jeg sa at det kunne jeg fikse, og gikk over alle tegninger og fant løsninger som gjorde at prosjektet ble gjennomførbart. Når det gjelder Odin Gruppen er det nærliggende å tenke på det siste store prosjektet vi har gjort, som er Nordre Mysen borettslag. Alle er veldig fornøyd, og det viser godt hvordan vi tenker og jobber for å skape mest mulig verdi for alle parter.

Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Vi skal satse videre på Vitreo og Odin Brannteknikk, samt kjøre egne prosjekter og jobbe målbevisst med å bygge opp en eiendomsportefølje. Vi skal fortsette å gjøre samarbeidsprosjekter med andre på utvikling og gjerne utbygging, som vi forsåvidt gjør i dag.

Ønsker du å prate med Erik?

Ta kontakt på erik@odin1.no eller 451 81 820

Portrett av Erik