Administrasjon og partner

Ivar Tvindesæter

ivar@odin1.no / 476 14 747

Ivar Tvindesæter håndterer sluttsalg mot kunder og kontakt med megler. Han har selv langvarig bakgrunn fra bankvesen og eiendomsmegling, med en uvanlig stor omgangskrets. Tvindesæter er kjent for å være en tillitvekkende ordensperson som sørger for at alt er på stell, i enhver sammenheng.


Hvorfor startet dere Odin Gruppen?

- Brodern jobbet med eiendomsutvikling, og jeg hadde vært i bransjen i 20 år som eiendomsmegler. Vi hadde en del kunder og erfaring, så på et tidspunkt syntes vi det var spennende å starte noe sammen.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Helt fra begynnelsen av har jeg vært i administrasjonen av selskapet, og det er det jeg holder på med ennå. Jeg har håndtert penger, med betalinger, bankforbindelser og slike forhold. Jeg er tett involvert i alle selskapene og prosjektene våre. Bortsett fra å passe på alt som har med betalinger å gjøre, har jeg også mye å gjøre med salg av boliger, meglerkontakt og kundeoppfølging.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Vi kjenner hverandre utrolig godt, og ting har bare blitt som de har blitt. Vi har ukentlige møter og såpass tett på hverandre, at vi trenger ikke noe mer definert instruks på hvem som skal gjøre hva. Kort sagt kan man kanskje si at Stein Inge og jeg passer på pengene, og holder de Pål Henrik og Erik andre litegrann i ørene. Stein Inge og Erik er ofte de første som går i dialog med bankene og sikrer finansiering av prosjektene. Boligprosjektene får vi ikke finansiert før vi har fått solgt unna litt, og dette blir strammere nå.


Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Det er bakgrunnen min fra bankvesenet og at jeg har vært eiendomsmegler, som er mitt viktigste bidrag. Jeg er nøye og veldig opptatt av ryddighet. Papirer og dokumenter, det skal være på stell. Og så er jeg en person som nyter høy tillit blant de jeg jobber med. Jeg følger opp prosessen med salg og kontrakter, og følger opp alle kjøpere. I mange tilfeller kjenner jeg kundene godt, og det er viktig å drive på en måte som gjør at man kan se hverandre inn i øynene neste gang man møtes.


Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

- Vi har klart oss gjennom mange bølgedaler, og er inne i en nå, men vi har stayerevne og kanskje litt flaks. Og så har vi denne prosjektavdelingen som vi startet opp i 2012, som har vokst sakte, men sikkert. De har alltid hatt mye å gjøre, uten noen som helst form for markedsføring, annet enn gjennom bekjentskaper og vi har levert som lovet. Det er det tillitsforholdet vi har med mange eksisterende kunder gjennom mange år, som har gitt oss nye kunder via via.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- Det må være visjonen Erik hadde fra dag én, å få med seg Svein Erik Amundsen, som tidligere var daglig leder i Vitreo (daværende Odin Prosjektering) i 2012, og som fortsatt er fagansvarlig for ingeniøravdelingen. Vi ville bygge et selskap som har alt in-house, fra A-Å.
Det gjør at utbygger har tette bånd og tett dialog med alle fag som du trenger for å bygge noe i dag. Vi har alt det her, de er rett over gangen. Det er vår styrke. Det går mye raskere enn å jobbe med fem forskjellige selskaper. Vi samler alle rundt samme bord og kjører på.


Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- Ryddighet fra A-Å, avtaler må være på plass. Forhold må være sjekket ut. Det må ikke være noen heftelser. Alt må være innenfor reguleringsbestemmelsene, og egentlig ikke noe mer enn det alle egentlig må og bør gjøre før man setter i gang.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Det må helt klart bli Nordre Mysen. Det er et prestisjeprosjekt for oss med 47 leiligheter. Med dette prosjektet havnet vi på topp tre i Byggeskikkprisen. Tilbakemeldingene fra de som bor der og i omegn, skryter av hvor fantastisk fint det har blitt. Det er vi skikkelig stolte av.


Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Nei, det må du nesten spørre Erik om 😉.

Ønsker du å snakke med Ivar?

Ta kontakt på ivar@odin1.no eller 476 14 747

Portrett av Ivar