CFO

Stein Inge Leirbekk

sil@odin1.no / 408 00 100 / LinkedIn

Stein Inge Leirbekk er finansmannen i Odin Gruppen. Han har en tung finansiell bakgrunn, kombinert med sterkt fokus på forenkling, automatisering og effektivitet. Leirbekk sørger for at våre prosjekter er finansiert på en tilfredsstillende måte.

Hvorfor ønsket du å gå inn i Odin Gruppen?

- I stedet for å tenke et bevisst karriereløp, har jeg gjennom hele karrieren valgt å gå etter utfordringer jeg synes har virket interessante og morsomme. Jeg har jobbet mye med sterke gründere i flere sammenhenger, og fant til slutt ut at jeg ville starte for meg selv.

Som økonom og finansmann er det få andre selskaper hvor jeg får brukt såpass mye av kompetansen jeg har. Fra å jobbe med automatisering av manuelle prosesser, finansiere store utviklingsprosjekter til å bidra til by-og stedsutvikling.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Erik, Ivar, Svein Erik og Peter eide Odin fra før. Jeg kom inn fra Promenaden Management sammen med Pål Henrik Kristiansen. Vi kjøpte oss inn i Odin i 2020.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Vi er veldig ulike personer, men har stor tillit til hverandre. Det fungerer fordi vi har respekt for hverandre og hverandres kompetanseområder. Vi har en unik bredde til å være såpass få.

Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Administrasjon og rutiner, samt ansvar for alt som har å gjøre med økonomi og finans i konsernet. Forøvrig kommuniserer jeg godt på tvers av fagdisipliner, og prøver å tilrettelegge for konstruktiv dialog internt.

Jeg kan finansiering fra A-Å, samtidig som jeg har ansvar for at økonomitjenestene blir levert. Jeg fungerer som rådgiver for hvordan de forskjellige prosjektene kan finansieres, og følger opp selve gjennomføringen av finansieringen.

Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

Odin Gruppen har stor gjennomføringsevne og en sterk sammensetning av kompetanse. Vi kan raskt samle mennesker med ulik ekspertise i samme møterom og finne løsninger som fungerer.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- Mange i Odin har bakgrunn fra byggeplass, som bidrar til en mer praktisk tilnærming til prosjektene. I forhold til selskapets størrelse, sitter vi med en unik bredde i kompetanse.

Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- Klar og entydig forventningsavklaring med kunde. Vi er veldig opptatt av å alltid se oppdraget ut fra hvem som betaler for utviklingen. Vi er opptatte av å finne den rette balansegangen mellom effektivitet, gjenbruk og kreativ utvikling.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Det prosjektet jeg er mest stolt av er nok boligprosjektet på Mysen. Det ble fullsolgt i det vi la det ut, og de som bor der trives veldig godt. Hele prosjektet gikk på skinner, og resultatet er noe vi er svært fornøyde med.

Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Vi ønsker å være en konkurransedyktig aktør innen eiendomsutvikling og rådgivningstjenester, både gjennom datterselskapene Vitreo og Odin Brannteknikk. Vi trenger ikke nødvendigvis være de største, men vi vil være de beste, slik at folk kommer tilbake.

Vi er bevisste på å tenke områdeutvikling, byutvikling og arealutvikling. Vi ser ting i større perspektiv, ikke bare enhetlig.

Ønsker du å snakke med Stein Inge?

Ta kontakt på sil@odin1.no eller 408 00 100

Portrett av Stein Inge