CFO

Stein Inge Leirbekk

sil@odin1.no / 408 00 100 / LinkedIn

Stein Inge Leirbekk er finansmannen i Odin Gruppen. Han har en tung finansiell bakgrunn, kombinert med sterkt fokus på forenkling, automatisering og effektivitet. Leirbekk sørger for at våre prosjekter er finansiert på en tilfredsstillende måte for alle involverte parter.

Hvorfor ønsket du å gå inn i Odin Gruppen?

- Alt jeg har gjort i løpet av karrieren er litt tilfeldig. Jeg går etter det som er gøy. På et tidspunkt oppdaget jeg at gründervirksomhet lå mitt hjerte nær. Jeg har jobbet mye med sterke gründere i flere sammenhenger, og befant meg i periferien til byggebransjen.


Dette er en bransje med store faglige utfordringer, som jeg oppdaget at passet meg godt. Jeg er også en gammel IT-nerd, og drømte om kode. Men så ble det økonomi på meg, så jeg har en fot i den digitale verden og en i en verden av fysiske bygg. Etter at jeg gikk inn i Odin drømmer jeg mer om bydelsutvikling.

Hvordan ble du en del av selskapet?

- Erik, Ivar og Sven Erik hadde Odin fra før. Jeg kom inn fra Søylen Eiendom med Pål Henrik, der vi ble kjent og jobbet sammen i flere år. Vi kjøpte oss inn i Odin i 2020, og fikk til et godt samarbeid gjennom pandemien.

Odin Gruppen er et team, kan du forklare hvordan de forskjellige personene utfyller hverandre?

- Vi er veldig ulike personligheter, som gir ulikhetene rom. Det fungerer fordi vi har respekt for hverandre og hverandres kompetanseområder. Ivar har vært megler, Erik har holdt på med mye, Svein Erik har veldig bred kompetanse og så har vi Peter som arkitekt i tillegg. Bare på disse fire personene har vi en bredde som er helt unik fra starten av. Og så har vi det finansielle og regulative perspektivet.

Det for eksempel Svein Erik ikke vet om prosess på byggesiden, det tror jeg ikke er så mye verdt å vite. Han løser det meste der. Og Erik er veldig dyktig med mennesker og den øvre delen av prosess, hele avtalebiten og håndteringen av å finne praktiske løsninger. Jeg vil også nevne styrelederen vår Pål Berg, som etter min mening er starten på profesjonell eiendomsforvaltning i Norge.

På et tidspunkt så satt han på den største porteføljen av næringseiendom i landet, og la en strategi for hvordan denne måtte forvaltes og utvikles over tid for å skape mest mulig verdi.

Hva er ditt viktigste bidrag inn i gruppen?

- Jeg snakker økonomi, finans, og IT. Et prosjekt kan finansieres et prosjekt på utallige måter, og det er en kunnskap jeg har opparbeidet meg i eiendomsbransjen. Dette er en kompetanse entreprenører, arkitekter og utbyggere generelt ikke har.

De må gjerne kjøpe finanskompetansen et annet sted. mens vi har denne kompetansen på huset. Jeg kan finansiering fra A-Å, samtidig som jeg har ansvar for at økonomitjenestene blir levert. Jeg fungerer som rådgiver for hvordan de forskjellige prosjektene kan finansieres, og følger opp selve gjennomføringen av finansieringen.

Hva mener du er grunnen til at Odin Gruppen har hatt en positiv utvikling over lang tid?

- Her er det sterk fagkompetanse, kombinert med det å være løsningsorientert, og det å ha evnen til å finne gode løsninger.

Hva vil du si at skiller Odin fra konkurrentene?

- En som starter som håndverker og så blir ingeniør, vil ha en helt annen tilnærming til hvordan de løser et prosjekt. Det preger vårt arbeid fordi flere av oss har den praktiske bakgrunnen fra byggeplass. Det gjør at vi har en veldig praktisk tilnærming til løsning. Og så er det bredden i kompetansen fra dag én.

Hva er viktig for dere når dere går inn i et nytt prosjekt?

- De kommersielle brillene er nok det som skiller oss litt fra andre miljøer, både når det gjelder ingeniører og arkitekter. Vi er veldig opptatt av å alltid se oppdraget ut fra hvem som betaler for utviklingen. Noen ganger er det viktigere å være effektiv og gjenbruke ting, enn å bruke masse ressurser på kreativ utvikling estetisk.

Så vi har alltid et kommersielt fokus ved inngangen til prosjekter og har kundens interesser i front, og så må man være kreativ i prosjektet utover det.

Kan du trekke frem noen få prosjekter du er spesielt stolt av, og beskrive hvorfor?

- Det prosjektet jeg er mest stolt av er nok boligprosjektet på Mysen. Det ble fullsolgt i det vi la det ut omtrent. Folk har vært veldig fornøyde i etterkant. Det har så og si ikke vært en krone i overskridelse. Hele prosjektet gikk på skinner, og resultatet er noe vi er veldig fornøyde med.

Hva tenker du er veien videre for å sikre suksess fremover?

- Vi ønsker å være en konkurransedyktig aktør innen eiendomsutvikling og rådgivningstjenester, både gjennom datterselskapene Vitreo og Odin Brannteknikk. Vi trenger ikke nødvendigvis være de største, men vi vil være de beste, slik at folk kommer tilbake.

Og så er vi bevisste på å tenke områdeutvikling, byutvikling, arealutvikling, og ikke bare en enhet, men å si ting i perspektiv. Vi vil bygge videre på tanken om å styrke bestemte miljø eller en klynge/”cluster” på en adresse, for da vil miljøet ønske å samle seg der. Det kan være for eksempel innen helse.

Ønsker du å snakke med Stein Inge?

Ta kontakt på sil@odin1.no eller 408 00 100

Portrett av Stein Inge